Nyheter

LAG-möte i Övertorneå den 16 januari 2018

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 18 januari, 2018

På bilden ser vi Tomas Mörtberg, Siv Gunillasson, Linnea Huhta och Bengt Niska med sina pannor i djupa veck då de poängbedömer nya projekt under LAG-mötet. Vice ordförande, Peter Juntti, höll i klubban då han tillsammans med 8 ledamöter prioriterade två nya projekt.

Swim the Arctic – Turn back time som genom samarbete ska skapa ett mera professionellt evenemang, Swim the Arctic, som attraherar fler deltagare och besökare till Juoksengi och Tornedalen.

Arctic Canoe Route som ska utreda hur kanotpaket längs gränsälvarna kan utformas och ifall de kan bli ekonomiskt bärkraftiga.

Ändring av beslut vad gäller projektet Vandringsleden mellan Idivuoma och Karesuando.
Leaderbussen rullade genom Tornedalen!

Skriven av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 11 december, 2017

Under tisdagen rullade Sveriges första leaderbuss genom Tornedalen. Temat ombord var landsbygdsfrågor och hur Leader kan skapa förutsättningar för lokal utveckling. Deltagarna ombord var eldsjälar, beslutsfattare, tjänstemän och entreprenörer som på olika sätt verkar för Tornedalens utveckling. 

 

Ett övergripande mål med leaderbussen är att fler ska få kunskap om Leader, dess möjligheter, resultat och mervärden. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling och innovativa lösningar på landsbygdens utmaningar.

– Det bygger på lokala initiativ och förutsättningar, det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. Vi välkomnar goda idéer som kan leda till lokal utveckling, det finns projektstöd att söka, säger Kerstin Sipola, verksamhetsledare i LLU Tornedalen 2020.

(mer…)