Till er som funderar på projekt!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 maj, 2020

Nu har det inkommit en del återförda medel från avslutade projekt till Tornedalen 2020. Det gör att vi åter kan ta emot projektansökningar i Landsbygdsfonden. Du bör snarast inkomma med din ansökan för att vårt AU skall kunna bereda den, dock senast 2020-05-27. Kontakta gärna vår nya verksamhetsledare Lars-Gunnar Lundström om du vill veta mer.

Mail: lars-gunnar@tornedalen2020.se

Mobil: 070 205 91 33

Årsstämma LLU Tornedalen 2020 torsdagen den 23 april kl 10 i Haparanda

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 31 mars, 2020

Välkommen till Kommunhuset i Haparanda, lokal Sandskär, på LLU Tornedalen 2020:s årsstämma torsdagen den 23/4 kl 10!

Inbjudan och dagordning hittar du här:

LAG-möte i Juoksengi den 11 december 2019

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 2 januari, 2020

I december 2019 träffades LAG från LLU Tornedalen 2020 samt från Fiskeområdet Tornedalen Haparanda skärgård, för sina respektive LAG-möten men även för att diskutera gemensamma frågeställningar. Under mötet beslutades att utse en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med utvärdering av verksamheten inom LLU Tornedalen 2020 för att bygga upp en bra grund inför arbetet med nästa programperiod.

Lena Kandelin, Region Norrbotten, informerade om projektet SÖK (samverkan och överenskommelse mellan offentlig sektor och civila samhället i Norrbotten).

Anna Andersson, Övertorneå kommun, berättade kort om resultatet av leaderprojektet Skoglig försökspark och integrationsarena.

Vid telefonmötet den 13 november prioriterades projektet:

  • Digital Lanthandel, Saittarova intresseförening

Vid LAG-mötet den 11 december prioriterades:

  • Pentäsjoki Miljö- och Naturturism, ändring av beslut

Tornedalens Leader-konferens 23 oktober 2019

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 25 oktober, 2019

LLU Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 bjöd in till en tematräff om leadermetoden som ett verktyg för att utveckla landsbygden. Under konferensen fick deltagarna ta del av resultatet så här långt, lyssna till projektägare, diskutera framtidsfrågor och lyssna till en intressant paneldebatt som leddes av Anna Kumpula Kostet.

LAG-möte i Soppero den 9 oktober 2019

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 11 oktober, 2019

LAG-mötet hölls på Sopperogården – Den gode Herdens kyrka. Styrelsen fick en kort presentation av gården där det bl.a. berättades att kyrkan är flyttad från Helsingborg till Soppero, med 8 långtradare! Innan hemfärd hade vi besök av Solveig Labba som gav en kort nulägesrapport om projektet Sisti/Sasti.
Följande projekt prioriterades:
• Förstudie LIST Leder i samverkan Tornedalen, Pajala kommun
• Tornedalens Järnvägshistoriska museum och kulturhus, Haparanda  kommun
• Tävlingsarena för ridsport och smådjur, Haparanda Ryttare