Om oss > LAG

LAG är föreningens styrelse. LAG i Tornedalen 2020 har medlemmar från privat, ideell och offentlig sektor. Alla kommuner är representerade och vi har även en särskild ungdomsrepresentant. Alla ordinarie ledamöter har en suppleant.

LAG ska verka för att leadermetoden och alla gjorda erfarenheter sprids.

LAGs huvudsakliga ansvar innebär att se till att strategins mål uppfylls och besluta om projektansökningar.

LAG utser ett arbetsutskott (AU) som bereder ärenden till LAG. AU skall arbeta med övergripande frågor. I enlighet med stadgarna skall AU bestå av styrelsens ordförande och 4 ledamöter, en från varje ingående kommundel.

 

Styrelsen för Tornedalen 2020

Roland Haapalahti
Ordförande
Övertorneå kommun
Skicka e-post
Peter Juntti
Vice ordförande
Haparanda kommun
Skicka e-post
Siv Gunillasson
Ordinarie
Kiruna kommun
Skicka e-post
Linnéa Huhta
Ordinarie
Ungdomsrepresentant
Skicka e-post
Rickhard Lantto
Ordinarie
Kiruna kommun
Skicka e-post
Anette Lundström
Ordinarie
Pajala
Skicka e-post
Tomas Mörtberg
Ordinarie
Övertorneå kommun
Skicka e-post
Bengt Niska
Ordinarie
Pajala kommun
Skicka e-post
Terese Östling
Ordinarie
Haparanda
Skicka e-post
Johanna Collen
Suppleant
Pajala
Skicka e-post
Arne Esberg
Suppleant
Kiruna
Skicka e-post
Pia Huuva
Suppleant
Övertorneå kommun
Skicka e-post
Anna Kumpula Kostet
Suppleant
Pajala kommun
Skicka e-post
Kenneth Nilsson
Suppleant
Kiruna kommun
Skicka e-post
Anders Nuuksujärvi
Suppleant
Övertorneå kommun
Skicka e-post
Annika Tossavainen
Suppleant
Haparanda
Skicka e-post
Tomas Vedestig
Suppleant
Övertorneå kommun
Skicka e-post
Jessica Wennberg
Suppleant
Haparanda kommun
Skicka e-post