Projekt > Kalendarium

Kalendarium 2017 för Tornedalen 2020

Datum Avsikt Plats
18 januari 2017 AU-möte Övertorneå
15 februari 2017 LAG-beslutsmöte Kiruna
16 mars 2017 AU-möte Haparanda
2 april 2017 Årsmöte Tornedalen 2020 Övertorneå
19 april 2017 LAG-beslutsmöte Pajala
18 maj 2017 AU-möte Övertorneå
14 juni 2017 LAG-beslutsmöte Kiruna
23 augusti 2017 AU-möte Haparanda
13 september 2017 LAG-beslutsmöte Pajala
18 oktober 2017 AU-möte Kiruna
16 november 2017 LAG-beslutsmöte Haparanda
13 december 2017 AU-möte Pajala

OBS! Vi kan behöva justera mötestider beroende på andra viktiga möten.

LAG, d.v.s. styrelsen för Tornedalen 2020, tar beslut om vilka projekt som ska prioriteras vid LAG:s beslutsmöten.

Au, d.v.s. arbetsutskottet, förbereder projektansökningarna under Au-mötena.

 

Hur lång tid tar det att behandla en projektansökan?

Vi vill gärna ha din Steg 2 ansökan senast ett par veckor innan ett Au-möte, det innebär att LAG då kan besluta i ditt ärende på nästkommande LAG-beslutsmöte.
Det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket och deras ambitioner är att kunna fatta beslut inom tre månader!

Tänk på att det tar tid!