Projekt > Kalendarium

Kalendarium 2018 för Tornedalen 2020

Datum Avsikt Plats
17 januari 2018 LAG-möte Övertorneå
14 februari 2018 AU-möte Telefonmöte
13 mars 2018 LAG-möte Pajala
21 mars 2018 Årsmöte Tornedalen 2020 Pajala (kl. 17) Junosuando
18 april 2018 AU-möte Telefonmöte
16 maj 2018 LAG-möte Kiruna
13 juni 2018 AU-möte Telefonmöte
22 augusti 2018 LAG-möte Haparanda
12 september 2018 AU-möte Telefonmöte
17 oktober 2018 LAG-möte Kiruna
14 november 2018 AU-möte Telefonmöte
12 december 2018 LAG-möte Övertorneå

OBS! Vi kan behöva justera mötestider beroende på andra viktiga möten.

LAG, d.v.s. styrelsen för Tornedalen 2020, tar beslut om vilka projekt som ska prioriteras vid LAG:s beslutsmöten.

Au, d.v.s. arbetsutskottet, förbereder projektansökningarna under Au-mötena.

 

Hur lång tid tar det att behandla en projektansökan?

Vi vill gärna ha din Steg 2 ansökan senast ett par veckor innan ett Au-möte, det innebär att LAG då kan besluta i ditt ärende på nästkommande LAG-beslutsmöte.
Det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket och deras ambitioner är att kunna fatta beslut inom tre månader!

Tänk på att det tar tid!