Första projekten

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 28 juni, 2016

Styrelsen för lokalt ledd utveckling Tornedalen 2020 har haft sitt första beslutsmöte på onsdag, 15 juni 2016. Under mötet har 8 representanter ur styrelsen, en grupp personer från olika delar av Tornedalen med olika bakgrund, prioriterat de projektansökningar som kommit in. På bilden ser ni Hanna Öhman och Anna Andersson, Skoglig försökspark och integrationsarena, Övertorneå kommun, ett av projekten som styrelsen anser bör få sin ansökning godkänd.

 

 

 

Samtliga projekt som styrelsen anser bör få sina ansökningar godkända är:

– Skoglig försökspark och integrationsarena, Övertorneå kommun.
– Utveckling av Mertajärvi badstrand, Mertajärvi fritidsförening.
– Jag är en sång mellan dina läppar – Ana bin shafeifak nagham –
Olen laulu huulillasi – metodutveckling för integration och
inkludering genom konst och kultur, Studieförbundet Vuxenskolan i Haparanda
– Pentäsjoki miljö- och naturturism, Pentäsjoki ekonomisk förening
– Driftprojekt för Tornedalen 2020, LLU Tornedalen 2020

Det slutliga beslutet tas av Jordbruksverket och alla projektägare ska få besked inom tre månader. Projekten får startas, men på egen risk.

«

»