Projekt > Kalendarium

Kalendarium 2019 för Tornedalen 2020

Datum Avsikt Plats
23 januari 2019 AU-möte Telefonmöte
20 februari 2019 LAG-möte Pajala
19 mars 2019 AU-möte Telefonmöte
17 april 2019 LAG-möte Kiruna
28 april 2019 Årsmöte Tornedalen 2020 Tärendö
17 maj 2019 AU-möte Telefonmöte
12 juni 2019 LAG-möte Haparanda
11 september 2019 AU-möte Telefonmöte
9 oktober 2019 LAG-möte Kiruna
13 november 2019 AU-möte Telefonmöte
11 december 2019 LAG-möte Övertorneå

OBS! Vi kan behöva justera mötestider beroende på andra viktiga möten.

LAG, d.v.s. styrelsen för Tornedalen 2020, tar beslut om vilka projekt som ska prioriteras vid LAG:s beslutsmöten.

Au, d.v.s. arbetsutskottet, förbereder projektansökningarna under Au-mötena.

 

Hur lång tid tar det att behandla en projektansökan?

Vi vill gärna ha din Steg 2 ansökan senast ett par veckor innan ett Au-möte, det innebär att LAG kan besluta i ditt ärende på nästkommande LAG-beslutsmöte.
Det officiella beslutet fattas av Jordbruksverket och deras ambitioner är att kunna fatta beslut inom tre månader!

Tänk på att det tar tid!