Projekt > Genomföra

Genomföra

Några råd på vägen:

Planera

Planeringen handlar om att ta fram en projektplan. Det finns mycket att vinna på delaktighet, engagemang och motivation om projektledaren utarbetar projektplanen tillsammans med projektets övriga medarbetare. Den tid man lägger ner i samband med planeringen har man garanterat igen under genomförandet. Trots en bra planering så inträffar ändå sådant man inte kunnat förutse men med en plan går det lättare att hitta spåret igen.

Dokumentera

Planera gärna in regelbundna projektmöten och dokumentera vad som gjorts och vad som ska göras.

Fyll i tidrapporter för att dokumentera den egna tidsinsatsen. Tidrapporterna lämnar ni till verksamhetskontoret efter avslutat projekt.

Ordning och reda.

Ha god ordning  på era fakturor, betalningsbevis, tidsredovisningar och körjournaler. Jag lovar, det blir så mycket lättare då ni ska ansöka om utbetalning.

 

Ansöka om utbetalning

Du kan ansöka om

  • Förskott (om du är en ideell förening, ekonomisk förening, en allmännyttig stiftelse eller en samhällighetsförening)
  • delutbetalningar under projekttiden för utgifter som du har haft
  • slututbetalning

OBS! Det är viktigt att du ansöker om slututbetalning innan det slutdatum som står i ditt beslut. Kommer ansökan in efter slutdatumet så kommer du att få ett avdrag på det beviljade stödet.

Här ansöker du om utbetalning:

Att ansökan om utbetalning

 

Regelbunden uppföljning

Uppföljning av projekt är viktigt för att säkerställa att ett projekt utvecklas i rätt riktning och att ni når målen i rätt tid. Vi kommer att vara i kontakt med er för att höra hur det går och följa upp ert projekt. Här är det till bra hjälp för er ifall ni dokumenterat under projektmötena.