Om oss > Vad är leader?

Vad är leadermetoden?

Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet. Kännetecknande för Leader är:

  • underifrånperspektiv
  • lokal kunskap
  • samarbete
  • tre-partnerskap
  • nytänkande
  • lokalt fattade beslut

I varje så kallat leaderområde bildar personer från företag (privat), föreningar (ideell) och offentlig sektor ett partnerskap som tillsammans tar fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden. Utvecklingsstrategin har sin grund i lokala initiativ, förutsättningar, behov och kunskap.

När Jordbruksverket har godkänt strategin tilldelas området en budget för att kunna prioritera utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin. Budgeten finansieras av EU och staten, men det måste dessutom finnas en offentlig medfinansiering. Denna finansiering står oftast kommuner för, men det kan också vara pengar från andra myndigheter, till exempel länsstyrelse, landsting, regionförbund eller regioner. Även privat medfinansiering ingår i projektens genomförande och kan bestå av både pengar och resurser, ofta i form av bland annat ideellt arbete.


Vad är ett leaderområde?

Ett leaderområde är ett geografiskt område där de som bor i området vill samarbeta kring en gemensam utvecklingsstrategi. Området består ofta av flera kommuner, antingen hela eller delar av dem. Det är Jordbruksverket som godkänner leaderområdet genom att godkänna den lokala utvecklingsstrategin och LAG.

I vårt leaderområde har vi tillgång till tre EU-fonder: jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, socialfonden och regionala utvecklingsfonden.

Eftersom det nu är möjligt att arbeta med flera fonder i samma leaderområde kallas det nu lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.

Leaderkartan visar alla leaderområden i Sverige.

 

Leaderkontor

Vi har vårt leaderkontor i Övertorneå som vi delar med Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård. Hit kan föreningar, företag eller andra aktörer vänder sig med sina idéer och projekt. Här kan man exempelvis få information om vad leaderområdet kan ge stöd till och få hjälp med sina projektansökningar.


Jordbruksverket har det övergripande ansvaret

Jordbruksverket är förvaltande och utbetalande myndighet och har ett övergripande ansvar för genomförandet av lokalt ledd utveckling 2014–2020.