Kuivakanghaan Puas

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 23 november, 2022

Projektägare: Kuivakangas Naturrikt liv

Kontaktperson: Börje Rytiniemi, brytiniemi@gmail.com

Syftet med projektet är att återskapa den gamla färje- och badplatsen vid Kuivakanghaan Puas samt att göra den mer tillgänglig för allmänheten, kanotister, båt- och badfolk samt fritidsfiskare.

Målet med projektet är att bygga två bad-/båtbryggor, en flytbrygga, en grillplats med vindskydd, ett omklädningsrum, utöka parkeringsplatsen samt sätta upp informations- och hänvisningsskyltar.

Finansiering:

EU/Stat: 397 059 kr

LAG: 195 567 kr

Totalt: 592 626 kr

«

»