Metodutveckling för integration och inkludering genom konst och kultur

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 21 februari, 2017

Jag är en sång mellan dina läppar – Ana bin shafeifak nagham – Olen laulu huulillasi –

Metodutveckling för integration och inkludering genom konst och kultur

Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan i Haparanda

Kontaktperson: Rose-Marie Markinhuhta, projektledare,  rose-marie.markinhuhta@sv.se

Stödet avser kostnader för att kunna genomföra aktiviteter som ska skapa en ny metod där man med hjälp av en stor teaterproduktion arbetar för språkinlärning, integration och inkludering.

Målet är att

  • Ta fram en metodbok för språkinlärning, integration och inkludering genom konst och kultur
  • Producera en musikteaterföreställning där manus tagits fram av nyanlända och lokalbefolkning
  • Producera en dokumentärfilm och en utställning om processen

I projektet kommer man att anordna workshops för att ge grundläggande kunskaper om konstnärligt arbete. Repetera och sätta upp en musikteaterföreställning. Marknadsföra föreställningen. Dokumentera hur projektet arbetat och utforma det som en metodbok som ska användas för språkinlärning med kulturen som bas.

Projektet ligger inom insatsområde 1; Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning: 1 568 975 SEK, varav:
1 046 470 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

34 944 SEK offentlig finansiering från LAG
240 000 SEK i offentligt stöd från Haparanda kommun
120 000 SEK i Övrigt offentligt stöd från Norrbottens läns landsting

62 561 SEK i form av offentligt stöd från Arbetsförmedlingen

 

20 000 SEK privat finansiering från Flyktinghjälpen i Haparanda

45 000 SEK privat finansiering från Studieförbundet Vuxenskolan

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid: 1 128 480 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 70 000 SEK

 

»