MITT – Minoriteter i Tornedalen och Tyskland

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 11 mars, 2022

Projektägare: LLU Tornedalen 2020

Kontaktperson: Lars-Gunnar Lundström lars-gunnar@tornedalen2020.se

Syftet är att få ett utbyte med en liknande region i Europa och se hur man arbetar med
minoritetsfrågor.

Målet med projektet är att genomföra studieresa till Bautsenområdet i Tyskland samt ta emot
deltagare från Leader OHTL på deras studieresa till Tornedalen och filma dessa.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning:  432 207 SEK, varav:

432 207 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

 

«

»