Pajala Friluftsleder

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 21 december, 2021

Projektägare: Vasikkavuoma utveckling ekonomisk förening

Kontaktperson: Linda Tapper, snowstar792003@yahoo.se

Syftet med projektet är att skapa en hållbar utveckling för våra leder i Pajala kommun, ett lednätverk.

Målet är att skapa en ökad attraktivitet att vistas och bosätta sig i Pajala kommun och skapa en trygg fortlevnad av byarna med dess infrastruktur.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning:  1 666 005 SEK, varav:
1 116 223 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

549 782 SEK offentlig finansiering från LAG

«

»