Pajala Turism och Evenemang

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 26 september, 2017

Projektägare: Pajala Turism & Evenemang

Kontaktperson: Maria Brodin, projektledare, info@pajalaturism.bd.se

Projektet avser att utveckla besöksnäringen i Pajala kommun genom att föra en dialog med företag och föreningar i kommunen om vad och hur de vill att Pajala ska synas för besökare. Detta ska i framtiden leda till ett modernt forum, fysiskt och på internet, som skapar förutsättningar för företag inom besöksnäringen att växa.

Målet är

  • att göra en kartläggning över besöksmål och information som ska marknadsföra Pajala till besökare och ta fram en plan för hur dessa besöksmål och information ska synas.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning:  272 363 SEK, varav:
182 483 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

89 880 SEK offentlig finansiering från LAG

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  109 977 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 6 750 SEK

«

»