Struves Meridianbåge

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 1 februari, 2018

 

Projektägare: LLU Tornedalen 2020

Kontaktperson: Ylva Ylinenpää Sannemalm, ylva@tornedalen2020.se

Syfte och mål

Det är ett transnationellt samverkansprojekt som syftar till att öka den lokala kännedomen och attraktionsvärdet kring Struves meridianbåge som världsarv.

Målet är stärka relationer med intressenter i Finland, Estland och Lettland för ett erfarenhetsutbyte vad gäller utveckling av Struves meridianbåge samt att genomföra aktiviteter riktade till boende i Tornedalen som handlar om att öka kunskaperna om Struves meridianbåge.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  715 844 SEK, varav:

479 615 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

236 229 SEK offentlig finansiering från LAG

317 200 SEK ideellt arbete

«

»

eu_1