Utbildning inom livsmedelshantering och förädling

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 5 november, 2018

Projektägare: Pajala kommun

Kontaktperson: Joel Medelid, joel.medelid@pajala.se, 0978-12031

 

Projektet ska utbilda personer som står utanför arbetsmarknaden inom livsmedelshantering och förädling samt ta fram en handlingsplan för fortsatt utbildning inom området. Man planerar att genomföra två stycken 6 veckors utbildningar med totalt 16 deltagare, utvärdera och ta fram en plan för ev. framtida utbildningar.

Projektet ligger inom insatsområde 2: Utveckling av ny kompetens och entreprenörskap i befintliga och nya företag och verksamheter

 

Finansiering

Total omfattning:  1 196 719 SEK, varav:

801 802 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

394 917 SEK offentlig finansiering från LAG

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  113 760 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 110 664 SEK

«

»