Utveckla norra Tornedalen

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 15 maj, 2018

Projektägare: Utveckla norra Tornedalen ek förening

Kontaktperson: Hans L. Olofsson, olitrocks@gmail.com, 070-633 70 23

 

Projektet ska hitta en långsiktig lösning för nyttjande av den nedlagda skolan som innebär fler arbetstillfällen samt en bättre service för Junosuando med omnejd.

Målet är att genomföra möten med föreningar, företag och offentlig sektor för att hitta verksamheter som kan bedrivas i den nedlagda skolan i Junosuando. Föreningen ska även göra studiebesök för att se goda exempel.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  343 016 SEK, varav:

229 821 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

113 195 SEK offentlig finansiering från LAG

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  149 600 SEK

«

»