Utveckling av Mertajärvi badstrand

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 13 mars, 2017

Projektägare: Mertajärvi Fritidsförening

Kontaktperson: Svante Utsi, projektledare, svante.utsi@gmail.com

Stödet avser kostnader för att bygga en badplats med bastu vid sjön i byn. Personer i Mertajärvi Fritidsförening ska handleda ungdomar som ska utföra byggandet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Idivuoma Fritidsförening.

Målet är

  • en fungerande och attraktiv badstrand med nya faciliteter

Projektet syftar till att utveckla områdets attraktivitet och öka möjligheterna för turistentreprenörerna att kunna erbjuda en badplats i en av många ansedd som Sveriges vackraste by.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning: 107 800 SEK, varav:

72 226 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

18 574 SEK offentlig finansiering från LAG
17 000 SEK offentliga resurser från Kiruna kommun
Privat medfinansiering i form av ideell tid: 50 000 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 5 500 SEK

«

»