Vandringsled och marknadsföringsmaterial för Lapland Niva Lodge i Huuki

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 5 april, 2019

Projektägare: Lapland Niva Lodge AB

Kontaktperson: Bernt Lindbäck, bernt@l-line.se, 070-5180685

 

Projektet ska skapa förutsättningar för besöksnäring i Huuki.

Målet är att göra en vandringsled med vindskydd i anslutning till Lapland Niva Lodge samt marknadsföra besöksmålet med en hemsida och trycksak.

 

Finansiering

Total omfattning:  285 975 SEK, varav:

200 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

85 975 SEK privat finansiering

Huuki: 8 januari 2019—30 november 2020

«

»