Vandringsleden Idivuoma-Karesuando

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 16 mars, 2017

Projektägare: Idivuoma Fritidsförening

Kontaktperson: Juha Pahajoki, projektledare, juha.pahajoki@swipnet.se

Stödet avser kostnader för att göra en upprustning och utveckling av vandringsleden mellan Karesuando och Idivuoma. Den ska bitvis anpassas till både äldre och handikappade samt till att fungera utifrån skolors och turistföretagens behov

Kiruna kommun har tagit ett beslut om årligt bidrag vad gäller drift av leden.

Målet är

  • En vandringsled med fungerande övernattningsmöjligheter
  • Samverkan mellan föreningar och företag på båda sidor om gränsen
  • Delaktighet och engagemang hos ungdomar vad beträffar att utveckla bygden.

Idivuoma Fritidsförening har två anställda samt en projektledare som tillsammans med ungdomar och andra ideella krafter ska rusta upp vandringsleden mellan Idivuoma och Karesuando. En del av leden ska handikappanpassas, övernattningsstugorna ska göras beboeliga, vindskydden ska renoveras, informationstavlor ska sättas upp och leden ska spångas där det behövs. Det kommer att hållas möten för samverkanspartners för att leden ska möta så många behov som möjligt och skapa delaktighet.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning:

1 008 655 SEK, varav:

675 799 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

108 456 SEK offentlig finansiering från LAG

224 400 SEK offentlig finansiering från Arbetsförmedlingen

Privat medfinansiering i form av ideell tid: 357 720 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 60 000 SEK

«

»