Tornedalen 2020 söker projektgenomförare!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 27 augusti, 2021

Tornedalen 2020 har fått utökad projektbudget för verksamhetsåren 2021 och 2022. Vi söker dig som har en projektidé och vill utveckla landsbygden i Haparanda, Övertorneå, Pajala eller östra delen av Kiruna Kommun (Karesuando- och Vittangi församlingar).

Vi kan ge projektstöd till föreningar eller företag (dock är stödet till företag begränsat). Några ledstjärnor i hur vi bedömer ansökningar:

 • Projektet ska vara långsiktigt
 • Projektet ska vara innovativt
 • Nyttan ska tillfalla många
 • Bidra till förbättrad livskvalité
 • Projektet ska även omfatta ideellt arbete

Om du/ni har en projektidé, besvara först dessa frågor:

 • Beskriv kort projektidén
 • Vem är den tänkta projektägaren?
 • Inom vilket geografiskt område ska projektet genomföras?
 • Vilken är målgruppen för projektet?
 • Hur lång är den tänkta projekttiden?
 • Vad är den uppskattade totala budgeten?
 • Kontaktperson: Namn, email, telefon

Skicka svar i ett mejl till:

lars-gunnar@tornedalen2020.se

Vi vill ha svar senast den 12 november 2021 för att vi och ni så fort som möjligt ev. kan gå vidare med en ansökan.

«

»