Om oss > LAG

LAG är föreningens styrelse. LAG i Tornedalen 2020 har medlemmar från privat, ideell och offentlig sektor. Alla kommuner är representerade och vi har även en särskild ungdomsrepresentant. Alla ordinarie ledamöter har en suppleant.

LAG ska verka för att leadermetoden och alla gjorda erfarenheter sprids.

LAGs huvudsakliga ansvar innebär att se till att strategins mål uppfylls och besluta om projektansökningar.

LAG utser ett arbetsutskott (AU) som bereder ärenden till LAG. AU skall arbeta med övergripande frågor. I enlighet med stadgarna skall AU bestå av styrelsens ordförande och 4 ledamöter, en från varje ingående kommundel.

 

Styrelsen för Tornedalen 2020

Roland Haapalahti
Ordförande Övertorneå kommun
Skicka e-post
Terese Östling
Vice ordförande Haparanda kommun
Skicka e-post
Siv Gunillasson
Ordinarie Kiruna kommun
Skicka e-post
Linnéa Huhta
Ordinarie Ungdomsrepresentant
Skicka e-post
Rickhard Lantto
Ordinarie Kiruna kommun
Skicka e-post
Anette Lundström
Ordinarie Pajala
Skicka e-post
Tomas Mörtberg
Ordinarie Övertorneå kommun
Skicka e-post
Bengt Niska
Ordinarie Pajala kommun
Skicka e-post
Sofia Mevius
Ordinarie Haparanda
Skicka e-post
Johanna Collen
Suppleant Pajala
Skicka e-post
Arne Esberg
Suppleant Kiruna
Skicka e-post
profile
Annika Lantto
Suppleant Övertorneå kommun
Skicka e-post
Anna Kumpula Kostet
Suppleant Pajala kommun
Skicka e-post
Kenneth Nilsson
Suppleant Kiruna kommun
Skicka e-post
profile
Anders Nuuksujärvi
Suppleant Övertorneå kommun
Skicka e-post
Annika Tossavainen
Suppleant Haparanda
Skicka e-post
Tomas Vedestig
Suppleant Övertorneå kommun
Skicka e-post
profile
Vakant
Suppleant Haparanda kommun