Om oss > LAG

LAG är föreningens styrelse. LAG i Tornedalen 2020 har medlemmar från privat, ideell och offentlig sektor. Alla kommuner är representerade och vi har även en särskild ungdomsrepresentant. Alla ordinarie ledamöter har en suppleant.

LAG ska verka för att leadermetoden och alla gjorda erfarenheter sprids.

LAGs huvudsakliga ansvar innebär att se till att strategins mål uppfylls och besluta om projektansökningar.

LAG utser ett arbetsutskott (AU) som bereder ärenden till LAG. AU skall arbeta med övergripande frågor. I enlighet med stadgarna skall AU bestå av styrelsens ordförande och 4 ledamöter, en från varje ingående kommundel.

 

Styrelsen för Tornedalen 2020

Roland Haapalahti
Ordförande
Övertorneå kommun
Skicka e-post
Terese Östling
Vice ordförande
Haparanda kommun
Skicka e-post
profile
Roland Kemppainen
Offentlig sektor
Övertorneå kommun
Skicka e-post
Linnéa Huhta
Ordinarie
Ungdomsrepresentant
Skicka e-post
Rickhard Lantto
Privat sektor
Kiruna kommun
Skicka e-post
Christina Lugnet
Offentlig sektor
Haparanda kommun
Skicka e-post
profile
Leif Gramner
Offentlig sektor
Pajala kommun
Skicka e-post
Anette Lundström
Ideell sektor
Pajala kommun
Skicka e-post
Krister Pounu
Offentlig sektor
Kiruna kommun
Skicka e-post
profile
William Lundström
Ersättare, ungdomsrepresentant
Haparanda Kommun
Skicka e-post
profile
Annika Lantto
Ersättare, privat sektor
Övertorneå kommun
Skicka e-post
profile
Siv Maaherra
Ersättare, offentlig sektor
Övertorneå Kommun
Skicka e-post
Annika Tossavainen
Ersättare, privat sektor
Haparanda kommun
Skicka e-post
profile
Eivor Olofsson
Ersättare, offentlig sektor
Haparanda Kommun
Skicka e-post
Thore Johansson
Ersättare, offentlig sektor
Kiruna Kommun
Skicka e-post
Arne Esberg
Ersättare, ideell sektor
Kiruna kommun
Skicka e-post
Johanna Collen
Ersättare, ideell sektor
Pajala kommun
Skicka e-post
Bengt Niska
Ersättare, offentlig sektor
Pajala kommun
Skicka e-post