Original Lapland > Samarbetspartners

Att arbeta strategisk med gränsöverskridande samarbeten över branscher, regioner och länder är en viktig nyckel för besöksnäringens fortsatta utveckling. Tornedalen på båda sidor om älven delar en gemensam kultur och historia vilket, tillsammans med den geografiska närheten, skapar goda förutsättningar för ökad samverkan. Tornedalen 2020 samarbetar därför med de finska LEADER-områdena Outokaira och Tunturi-Lappi för att utveckla besöksnäringen i området. Projektet täcker därmed in hela ytan från Haparanda till Karesuando på den svenska sidan och från Torneå till Enontekiö i Finland. Samverkansprojektets uppdrag är att öka kännedomen om utbud och affärsmässiga skillnader mellan svenska och finska Tornedalen, men också skapa konkreta tillfällen för aktörerna att träffas.

 

Outokaira tuottamhan ry

Leaderområde för kommunerna Torneå, Ylitornio och Pello i Finland.

 

”Ett internationellt 18-månaders utvecklingsprojekt för turism. Genom bya- och företagssamarbeten skapa nya produkter som lägger grunden för ett långsiktigt arbete med att etablera en gemensam kultur- och byaturism på världskartan.”

http://www.outokaira.fi/

Original Lapland Outokaira

 

Leader Tunturi-Lappi ry

Leaderområde för kommunerna Enontekiö, Kittilä, Kolari och Muonio i Finland.

 

”Det här projektet riktar sig särskilt mot gränsöverskridande byaturism och vill utöka utbudet av produkter och tjänster riktade till turister. Åtgärderna genomförs av byarna i regionen och av olika föreningar i samarbete med regionens företag och genom projektet tar vi fram en långsiktig samverkansmodell.”

http://www.leadertunturilappi.fi/

Original Lapland – Leader Tunturi-Lappi