Om oss > Tornedalen 2020

Tornedalen 2020

Den ideella föreningen Tornedalen 2020 är bildad för leaderområdet Tornedalen 2020 som omfattar Karesuando och Vittangi församlingar inom Kiruna kommun, de båda kommunerna Pajala och Övertorneå i sin helhet samt av centrala och norra delarna av Haparanda kommun. Föreningen ska verka för lokalt ledd utveckling i området.

 

Vår strategi

Den lokala utvecklingsstrategin för leaderområdet Tornedalen 2020 ska ge vägledning och inspirera till smart, inkluderande och hållbar utveckling av området. Med stöd i utvecklingsstrategin ska idéer och innovationer med bas i Tornedalens unika natur- och kulturområde utvecklas.
Strategin har tagits fram i ett brett partnerskap med offentlig, privat och ideell sektor och den ska förverkligas i tre insatsområden:

1) Utveckling av områdets attraktivitet, lokalt engagemang och gränsöverskridande samverkan

2) Utveckling av ny kompetens och entreprenörskap i befintliga och nya företag och verksamheter

3) Utveckling av nya innovativa produkter och företag baserade områdets kultur- och naturtillgångar.

 

Strategin ska bidra till att uppfylla visionen för området:

”Tornedalen är en gränsöverskridande mötesplats där människor och företag möts och kan förverkliga sina idéer i en kreativ livsmiljö”.

 

Finansiärer


Förutom allt ideellt engagemang som läggs ner i Lokalt Ledd Utveckling Tornedalen 2020, så har vi finansiering från EU och staten, liksom från samtliga kommuner i vårt leaderområde, Länsstyrelsen och Landstinget.

 

Bli medlem

Du som har intresse av lokalt ledd utveckling kan bli medlem i Tornedalen 2020. Medlem kan även en juridisk person eller organisation vara. Medlemskapet kostar – 100 kr/år för LAG-medlemmar och privatpersoner – 300 kr/år för föreningar, företag och organisationer.

Bankgiro nr. 830-6466

Maila eller ring oss gärna angående medlemskap!