Färdvägar berättar – från förr till framtid

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 11 mars, 2022

Projektägare: Korpilombolo kulturförening

Kontaktperson: Linnea Nylund nylundlinnea@gmail.com

Syftet med projektet är att återskapa vandrings- och cykelleder som traditionellt använts av bygdens befolkning. Berätta vår bygds historia tillsammans med människorna i bygden samt skapa attraktivitet för boende och besöksnäring.

Målet med projektet är att restaurera cykelleder, vandringsleder och kyrkstigar. Uppsättning av skyltar och informationstavlor som beskriver området. Framtagning av informations- och
marknadsföringsmaterial.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning:  1 468 953 SEK, varav:

779 129 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

8 260 SEK offentlig finansiering från LAG

430 000 SEK övrig offentlig medfinansiering

251 564 SEK privat finansiering (egen + övrig)

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  132 000 SEK

«

»