Fight Baza

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 7 november, 2017

Projektägare: Korpen Haparanda

 

Kontaktperson: Janne Lind, janne_lind178@hotmail.com

 

Syftet med projektet är att genom boxning och olika typer av självstärkande utbildningar lyfta och stärka ungdomar i riskzonen, för att de ska ta kommando över sina liv, slutföra skolgången, söka jobb eller driva eget.

 

Målet

 

  • Boxningsträningar dit alla ungdomar bjuds in
  • Självstärkande grupputbildningar
  • Inslussning via besök i skolor m.m.
  • Två ungdomar erbjuds tränarutbildning

 

 

Projektet ligger inom insatsområde 2: Utveckling av ny kompetens och entreprenörskap i befintliga och nya företag och verksamheter

 

Finansiering

Total omfattning:  804 941 SEK, varav:
539 310 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

205 426 SEK offentlig finansiering från LAG

60 205 SEK offentliga resurser från Haparanda kommun

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  228 800 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 120 000 SEK

«

»