Meja Fritidsaktiviteter

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 27 november, 2017

Projektägare: Meja Fritidsförening

 

Kontaktperson: Stig Töyrä, stig.toyra@mejl.be

 

Syftet med projektet är att göra byn med omnejd mera attraktiv för barnfamiljer och unga men också för äldre och gäster. Detta ska öka inflyttningen och bidra till en ökad besöksnäring.

 

Målet

  • en hockey/fotbollsplan
  • en lekpark för barn
  • en rast- värmestuga
  • en cykel/löpslinga

 

Projektet ligger inom insatsområde 1:  Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  464 363 SEK, varav:
443 338 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

20 000 SEK offentlig finansiering från Pajala kommun

11 025 SEK offentliga resurser från Pajala kommun

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  175 560 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 10 000 SEK

«

»