Pentäsjoki miljö- och naturturism

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 13 mars, 2017

Projektägare: Pentäsjoki ekonomisk förening

Kontaktperson: Roland Haapalahti, projektledare, roland.haapalahti@gmail.com

Projektet avser att markbereda och bygga broar längs en skoter-, hundspanns-, vandringsled som är ca 5 mil lång och går längs en å, Pentäsjoki, för att möjliggöra året-runt aktiviteter. Detta ska skapa förutsättningar för fler turistföretagare att bredda sitt utbud och göra det möjligt för alla som bor och besöker området att ta sig ut i vildmarken.

Målet är

  • att skapa en fungerande sommar- och vinterled längs Pentäsjoki

Penttäsjoki ekonomisk förening vill öka områdets attraktivitet genom att skapa en led med hög standard som ökar möjligheterna för de boende i området att bekvämt komma ut i naturen och även för turistföretagen att erbjuda en attraktiv led som är tillgänglig under hela året.

Projektet ligger inom insatsområde 3: Utveckling av nya innovativa produkter och företag baserade på områdets kultur- och naturtillgångar.

Finansiering

Total omfattning:  1 100 000 SEK, varav:
737 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

363 000 SEK offentlig finansiering från LAG

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid: 479 800 SEK

 

«

»