Produktlabb

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 23 november, 2022

Projektägare: Heart of Lapland

Kontaktperson: Jessica Wennberg; jessica@heartoflapland.com

Syftet med projektet är att skapa en effektiv, sammanhållen process där nya och etablerade företag får stöd i att utveckla, testa och validera nya, hållbara och konkurrenskraftiga produkter eller tjänster riktade mot besökare.

Målet med projektet är:

  • 3-5 nya lanserade produkter eller tjänster som riktar sig till besökare.
  • Verktyg i form av mallar och handbok/modell för hållbar och lönsam produktutveckling.
  • Att tillhandahålla workshops och rådgivning som syftar till att deltagarna ska kunna beräkna och reducera klimatavtryck för turistiska produkter.
  • 2-4 affärsnätverk mellan deltagarna.

Finansiering:

EU/Stat: 684 758 kr

LAG: 337 269 kr

Privat: 20 000 kr

Summa: 1 042 027 kr

«

»