Sasti/Sisti: En förstudie för mekanisk skinnberedning

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 18 november, 2019

Projektägare:                       Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji

Kontaktperson:                  Anna Sjöberg, anna@sameslojdstiftelsen.com, Solveig Labba, labbasolveig@gmail.com

Projektet ska genom samverkan skapa förutsättningar att ta fram en maskin som kan mjukgöra naturgarvat renskinn. Hantverkare ska göra studiebesök för att inhämta kunskap och idéer samt i samverkan med experter skapa en plattform för att utveckla en maskin som mjukgör naturgarvat renskinn.

Projektet ligger inom insatsområde 3: Utveckling av nya innovativa produkter och företag baserade på områdets kultur- och naturtillgångar.

Finansiering

Total omfattning:  332 836 SEK, varav:

223 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

109 836 SEK offentlig finansiering från LAG

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  144 100 SEK

«

»