Skoglig försökspark och integrationsarena

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 13 mars, 2017

Projektägare: Övertorneå kommun

Kontaktperson: Anna Andersson, projektledare,  anna.andersson@overtornea.se

Stödet avser kompetensutveckling och information om skogsskötsel för att öka insikten om vikten av att sköta sin skog. Stödet avser även kunskapsutveckling bland nya Övertorneåbor för att få en förståelse för skogens betydelse samt skapa intresse för att utbilda sig inom området.

Målet är att

Skapa en försökspark för att kunna demonstrera skogsskötsel och energiskog

Skapa en skoglig utbildning för nysvenskar och personer utanför arbetsmarknaden

Skapa ett samarbete mellan lokala aktörer inom skogs-, integrations- och utbildningssektorn

Projektet ligger inom insatsområde 3: Utveckling av nya innovativa produkter och företag baserade på områdets kultur- och naturtillgångar.

Finansiering

Total omfattning: 2 803 303 SEK, varav:

1 151 652 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

43 251 SEK offentlig finansiering från LAG

450 000 SEK offentlig finansiering från Övertorneå kommun

200 000 SEK offentlig finansiering från Svea Skog

300 000 SEK offentlig finansiering från Länsstyrelsen

30 000 SEK offentliga resurser från Svea Skog

50 000 SEK offentliga resurser från Övertorneå kommun

78 400 SEK offentlig resurs från Arbetsförmedlingen

200 000 SEK privat finansiering från Sparbanken Nord

300 000 SEK privat finansiering från Baltiska fonden

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid: 215 000 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 15 000 SEK

«

»