T4 i Tornedalen

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 14 mars, 2022

Projektägare: T4 i Tornedalen ekonomisk förening

Kontaktperson: Verksamhetsledare Björn Winsa

Följ gärna projektet här! www.t4led.se

Syftet med projektet är samverkan mellan kommunerna Haparanda, Pajala, Kiruna och Övertorneå för att lägga grunden till en organisation som långsiktigt ska arbeta med utveckling, underhåll och finansiering av ett sammanhängande ledsystem.

Målet med projektet är:

  • Anlägga 17 rastplatser utmed leden.
  • Transport, inventering och preparering av ledinfrastruktur.
  • Skapa ökad framkomlighet i leden, inklusive att bygga broar.
  • Genomföra 10 st informations- och samrådsmöten med offentliga, privata och ideella aktörer.
  • Skapa hemsida och filmer, samt annonsera.
  • Skyltning av leden

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering:

Total omfattning 10 000 336 SEK, varav:

6 700 225 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

3 300 111 SEK offentlig finansiering från LAG

«

»