Ung och gammal på Torneälv

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 16 mars, 2017

Projektägare: Haparanda kommun

Kontaktperson: Jytte Rydiger, projektledare, jytte.rydiger@haparanda.se

Projektet avser att göra en film där unga möter gamla, bygger en flotte på traditionellt vis och samtalar om hur vi kan leva och bo i Tornedalen. Det ska skapa engagemang, framtidstro och stolthet för bygden. I samtal med företagare ska nya idéer växa fram vad gäller arbetsmöjligheter och företagande. Filmen kommer bl.a. att användas som ett diskussionsunderlag under Demokratidagarna i Haparanda. Demokratidagarna är temadagar för elever på högstadiet och gymnasiet som planeras av Ungdomsrådet, ungdomarna som varit med i filmen, kommunens kulturenhet och vissa av de vuxna deltagarna.

Målet är att

  • tillsammans med ungdomar göra en ca 45 minuter lång dokumentärfilm som visas under Demokratidagarna
  • planera och arrangera Demokratidagarna tillsammans med Ungdomsrådet

Syftet är att

  • skapa en positiv bild bland unga av att leva, bo och arbeta som företagare i Tornedalen.
  • Skapa en förståelse för områdets kvalitéer, historia och kulturarv.
  • Skapa stolta invånare.

Projektet ligger inom insatsområde 2: Utveckling av ny kompetens och entreprenörskap i befintliga och nya företag och verksamheter

Finansiering

Total omfattning:

291 950 SEK, varav:

190 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

0 SEK offentlig finansiering från LAG
81 950 SEK offentliga finansiering från Haparanda kommun

20 000 SEK offentlig finansiering från NLL
Privat medfinansiering i form av ideell tid: 51 500 SEK

 

«

»