Haapakylänsaari

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 20 juni, 2018

Projektägare: Haapakylänsaari Samfällighetsförening

Kontaktperson: Peter Mattila, peter.mattila@telia.com , 070-395 63 65

Syftet med projektet är att skapa ett levande odlingslandskap och friluftsområde på en av de största och den tidigare bebodda holmen i Torneälven, Haapakylänsaari.

Målet med projektet är att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning inför att söka om tillstånd för brobygge. Målet är även att planera och göra gångstråk på holmen samt iordningsställa parkeringsmöjligheter.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  619 950 SEK, varav:

415 367 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

204 583 SEK offentlig finansiering från LAG

60 000 SEK offentliga resurser Övertorneå kommun

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  250 000 SEK

Privat finansiering i form av ideella resurser: 15 000 SEK

«

»