Leaderbussen rullade genom Tornedalen!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 11 december, 2017

Under tisdagen rullade Sveriges första leaderbuss genom Tornedalen. Temat ombord var landsbygdsfrågor och hur Leader kan skapa förutsättningar för lokal utveckling. Deltagarna ombord var eldsjälar, beslutsfattare, tjänstemän och entreprenörer som på olika sätt verkar för Tornedalens utveckling. 

 

Ett övergripande mål med leaderbussen är att fler ska få kunskap om Leader, dess möjligheter, resultat och mervärden. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling och innovativa lösningar på landsbygdens utmaningar.

– Det bygger på lokala initiativ och förutsättningar, det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. Vi välkomnar goda idéer som kan leda till lokal utveckling, det finns projektstöd att söka, säger Kerstin Sipola, verksamhetsledare i LLU Tornedalen 2020.

Tornedalen först i landet

Landsbygdsnätverket har initierat idén och medfinansierar fyra leaderresor som ett pilotprojekt under 2017. Leaderområden i hela landet har fått anmäla sitt intresse för att arrangera en bussresa, LLU Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020 såg möjligheterna och blev först i landet med att genomföra arrangemanget med leaderbussen.

– Vi gillade idéen med en leaderbuss, det kändes som ett bra tillfälle att träffas kring frågor som rör landsbygdens utveckling, lyfta fram inspirerande exempel och samtidigt öka kännedomen om hur Leader kan skapa förutsättningar för lokal utveckling. Konceptet var udda och intressant, lite som Walk and Talk-nätverkande, men i buss, säger Kerstin.

 

Glödande engagemang och inspiration

De första deltagarna välkomnades ombord i Haparanda. Längs väg 99 anslöt eldsjälar, politiker, entreprenörer och tjänstemän och från Pajala busstation var bussen fullsatt.

 

Inspiratörer lyfte olika utvecklingsfrågor och höll liv i diskussionerna ombord medan leaderbussen passerade krispiga vyer som lyste upp i novembersolen. Deltagarna gjorde flera besök under dagen, bland annat hos Kolektivet i Kurkkio som tillverkar exklusiv grillkol av björk från Norrbotten. Lapland Guesthouse som satsar på internationella gäster och arktiska upplevelser i Kangos, Tomtemagasinet i Juhonpieti som under decembermånad välkomnar 12 charterplan med dagsgäster från England samt Kolmilan, den underjordiska krogen i skogen strax utanför Pajala.

 

Leaderbussen finansierades och arrangerades av leaderområdena LLU Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020 i samverkan med Landsbygdsnätverket.

 

«

»