LAG-möte i Korpikylä den 17 november 2017

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 20 november, 2017

Trots ymnigt snöande samlades 8 LAG-medlemmar till ett styrelsemöte för att prioritera projekt samt diskutera övriga frågor. Vissa av deltagarna trotsade dåligt väglag och körde 4 timmar enkel väg för att ta sig till Nivagården i Korpikylä. Efter mötet berättade Birgit Niva om hur livet på en lantgård kan se ut då besöksnäringen blir ytterligare ett ben att stå på.

Följande projekt prioriterades:

  • Haapakylänsaari Samfällighetsförening ska genomföra en miljökonsekvensbeskrivning inför ett brobygge till den 500 ha stora holmen Haapakylänsaari i Torneälven strax norr om Övertorneå.
  • Utveckla norra Tornedalen ekonomisk förening i Junosuando ska utreda vilken typ av verksamhet som kan bedrivas i den nedlagda skolan i Junosuando.
  • Transnationell samverkan för världsarvet Struves meridianbåge ska öka den lokala kunskapen om vårt världsarv samt stärka relationer med intressenter i Finland, Estland och Lettland för ett erfarenhetsutbyte vad gäller utveckling av vårt världsarv.
  • Ändring av beslut för Driftprojektet för LLU Tornedalen 2020; verksamhetskontor och mobiliseringsinsatser under 2018-2019.

 

«

»