Byautveckling i övre byarna i Muoniodalen

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 juli, 2023

Projektägare: Våra byar – Meänkylät

Kontaktperson: Susanne Svennemyr; mail@susanns.net

Syftet med projektet är att skapa en attraktiv livsmiljö vilket lockar folk som vill bo, besöka och verka i hela området.

Målet med projektet är att skapa möjligheter för friluftsliv vid sjön Särkijärvi. Skapa en träffpunkt med möjlighet till olika aktiviteter i Muodoslompolo.

Finansiering:

EU/Stat: 580 004

Summa: 580 004 kr

«