Kulturled – Övre Soppero

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 juli, 2023

Projektägare: Övre Soppero Hembygdsförening

Kontaktperson: Thomas Nilsson; thomas@rosavita.se

Syftet med projektet är att tillgängliggöra kulturleden för bybor och besökande samt att bevara bygdens historia, höja livskvalitén och lyfta attraktionen

Målet med projektet är att återställa cirka fem kilometer vandringsled och rastplats.

  • Röjning av sly och gräs
  • Renovering och byggnation av broar
  • Skapa skyltar
  • Renovera rastplats

Finansiering:

EU/Stat: 205 719 kr

LAG: 21 226  kr

Summa: 226 945 kr

«

»