Förstudie Energi Korpilombolo

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 18 november, 2019

Projektägare:                             Korpilombolo Kultur AB

Kontaktperson:                         Linnéa Nylund, nylundlinnea@gmail.com

Projektet ska inventera intresse och förutsättningar för klimatsmarta energilösningar samt öka kunskapen via studiebesök samt genom att anlita en sakkunnig person. Man ska genomföra möten med företag, föreningar och privatpersoner i Korpilombolobygden, göra studiebesök och kommunicera projektet via sociala medier.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning:  263 969 SEK, varav:

176 859 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

87 110 SEK offentlig finansiering från LAG

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  113 515 SEK

«

»