Rajaton – Gränslös

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 18 november, 2019

Projektägare:                       Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset

Kontaktperson:                  Maja Mella, maja.mella@str-t.com

Projektet ska skapa ett långsiktigt lärande och synliggörande av Meänkieli för att skapa en positiv attityd till språket. Man ska skapa nätverk mellan generationer för ett lärande, och nätverk mellan företag för att synliggöra meänkieli. Projektet kommer att anordna workshops och ta fram skyltar som ska sättas upp av butiker, organisationer och föreningar.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning:  965 359 SEK, varav:

646 791 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

318 568 SEK offentlig finansiering från LAG

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  435 600 SEK

«

»