Förstudie LIST – Leder i Samverkan Tornedalen

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 23 januari, 2020

Projektägare:                     Pajala kommun

Kontaktperson:                Roger Uusitalo, roger2.uusitalo@pajala.se

 

Projektet ska skapa förutsättningar för en organisation som arbetar kommunöverskridande med förvaltning och utveckling av leder i Tornedalen.

En projektledare tillsammans med ett nätverk genomför studiebesök, möten och samråd med ideell, privat och offentlig sektor för att få fram ett beslutsunderlag till att genomföra en kommunöverskridande organisation vad avser förvaltning och skötsel av leder.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning:  620 211 SEK, varav:

324 114 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

143 300 SEK offentlig finansiering från LAG

132 797 SEK offentlig finansiering från Arbetsförmedlingen

«

»