Digital lanthandel

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 20 januari, 2020

Projektägare:                       Saittarova Intresseförening

Kontaktperson:                  Jan Fjordell, jan.fjordell@telia.se

Projektet innebär att föreningar och företag i Saittarova tillsammans arbetar för att anpassa den befintliga lanthandeln i Saittarova till att bli en obemannad butik med självscanning.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  721 703 SEK, varav:

483 541 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

238 162 SEK offentlig finansiering från LAG

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  286 000 SEK

Privat medfinansiering i form av ideella resurser: 75 000 SEK

«

»