KGIF-Ett friskt liv för alla, i en modern miljö

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 7 november, 2017

Projektägare: Korpilombolo GIF

 

Kontaktperson: Anders Juto, korpilombologif@gmail.com

 

Projektet avser att förbättra den lokala folkhälsan och öka aktivitetsnivån hos befolkningen i Korpilombolo.

 

Målet är att färdigställa ett gym samt ett utegym som ger möjlighet till olika former av träning. Dessutom kommer man att öka kompetensen i föreningen så stöttning kan ges till de som besöker anläggningen.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning:  1 038 077 SEK, varav:
695 512 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

124 317 SEK offentlig finansiering från LAG

150 000 SEK offentliga resurser från Pajala kommun

8 452 SEK offentlig finansiering från Pajala kommun

59 796 SEK offentlig finansiering från Arbetsförmedlingen

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  477 840 SEK

«

»