Pilgrimsvandringsleden

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 17 november, 2017

Projektägare: Haparanda församling

Kontaktperson: Gun-Britt Liljergren, liljergren@gmail.com

 

Projektet syftar till att göra bygden intressant för besökare och ortsbor vad gäller vandringar.

Målet är att skylta upp en vandringsled från Haparanda till Korpikylä som kan användas som pilgrimsvandringsled samt att utbilda pilgrimsguider som ska leda grupper längs leden.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

Finansiering

Total omfattning:  168 964 SEK, varav:
138 550 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

206 SEK offentlig finansiering från LAG

30 208 SEK offentliga resurser från Tornedalsrådet

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  54 120 SEK

«

»