Matkakoski Kulturområde

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 23 november, 2022

Projektägare: Matkakoski Fiskeförening Ekonomisk förening

Kontaktperson: Birgit Niva, birgit@nivagarden.se

Syftet med projektet är att restaurera, upprusta och utveckla Matkakoski kulturområde så att det återigen blir en naturlig mötesplats i byn för fiskare, bybor och besökare. Området ska göras mer tillgänglig och fungera som ett attraktivt besöksmål för olika målgrupper. Lyfta fram den Tornedalska kulturen, inte minst sikhåvningskulturen och förmedla vår kulturhistoria samtidigt göra den mera känd för oss själva, den yngre generationen och alla som besöker kulturområdet.

Målet med projektet är att Matkakoski kulturområde restaurerats. Området anpassas för besökande och information finns att inhämta via vår nya hemsida. Dokumentation finns framtaget om bland annat sikhåvning.

Finansiering:

EU/Stat: 414 315 kr

LAG: 204 066 kr

Summa: 618 381 kr

«

»