Skog- och träförädling i Sattajärvi

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 1 november, 2018

Projektägare: Sattajärvi Sågförening

Kontaktperson: Hans Mörtberg,

 

Projektet ska skapa möjligheter för skogsägare i Sattajärvi att vidareförädla sin skog och skapa utveckling i samverkan med byggföretagen i byn.

Målet är att utveckla sågverket genom att bygga en hall, köpa in en hyvel och ta fram ett infoblad om produkter.

Projektet ligger inom insatsområde 3: Utveckling av innovativa produkter och företag baserade på områdets kultur- och naturtillgångar.

Finansiering

Total omfattning:  288 800 SEK, varav:

200 000 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

88 800 SEK privat finansiering

«

»