Utveckling av Urskogens jakt, fiske och äventyr

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 10 oktober, 2018

Foto: Mattias Barsk

Projektägare: Urskogens jakt, fiske och äventyr

Kontaktperson: Lisa Pekkari, lisa.pekkari@gmail.com, 073-838 88 87

 

Projektet ska utveckla äventyrs-, jakt- och fisketurismen i Masugnsbyn/Parakka.

Målet är att skapa en mobil anläggning som kan nyttjas för event, utbildningar och övernattning för jakt- och fisketurister samt skapa nätverk för att utveckla samverkan.

Projektet ligger inom insatsområde 3: Utveckling av innovativa produkter och företag baserade på områdets kultur- och naturtillgångar.

Finansiering

Total omfattning:  282 196 SEK, varav:

197 537 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

84 659 SEK privat finansiering

«

»