Vi tror på en utveckling i Tornedalen som bygger på lokala initiativ.
Har du en projektidé – kontakta oss på leaderkontoret i Övertorneå.

leader
eu_4
eu_3
eu_1

Ylva Ylinenpää Sannemalm

Administratör
ylva@tornedalen2020.se

Lars-Gunnar Lundström

Verksamhetsledare
070-205 91 33
lars-gunnar@tornedalen2020.se

Om lokalt ledd utveckling med leadermetoden

I EU:s programperiod 2014-2020 satsar man bl.a. på lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Det är ingen ny metod utan den har funnits i de tre senaste programperioderna. Det innebär att ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor i ett område tillsammans kommer överens om en strategi, en plan, över vilka insatser man vill prioritera och som man tror behövs för att utveckla bygden. Det har man gjort i Tornedalen och för andra gången har vi blivit beviljade att genomföra ett program för lokalt ledd utveckling.Informationsträffar

Vi kommer gärna ut till er i föreningar, företag eller organisationer för att ge information om möjligheterna att kunna driva landsbygdsutveckling med hjälp av leadermetoden. Gilla oss gärna på Facebook, då har du lite koll på vad som händer! Se länken längst ner på sidan.

Nyheter

Kallelse till årsstämma!

Datum: Torsdagen den 21 april 2022
Tid: Kl. 11.15
Plats: Kulturens Hus i Kiruna. Möjlighet att medverka via Teams finns. Vi bjuder på lunch!

Årsstämma LLU Tornedalen 2020

Dagordning enligt stadgarna:

1.   Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

2.   Beslut om stämmans offentlighet.

3.   Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.

4.   Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.

5.   Styrelsens berättelse över det gångna räkenskapsåret och fastställande av denna.

6.   Revisorernas berättelse.

7.   Fastställande av resultat- och balansräkning.

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.

10. Beslut om medlemsavgift.

11. Beslut om arvoden till styrelse. Revidering av styrnings- och lednings dokument.

12. Av styrelsen tillika LAG-gruppens hänskjutna frågor till stämman.

13. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden och motioner.

14. A: Val av styrelseledamöter tillika LAG-grupps ledamöter och ersättare.

      B: Val av ledamöter till Framtidsgruppen.

15. Val av ordförande för 2 år.

16. Ändring av stadgar.

17. Val av 4 personer till valberedning, därav en sammankallande.

18. Bildande av ny förening.

Föreligger förslag från Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 enligt nedan:

– att bilda den nya ideella föreningen LEADER TORNEDALEN 2030 och ansöka om organisationsnummer.

– att anta stadgar för den nya föreningen.

– att utse styrelsen för Tornedalen 2020 som interimsstyrelse till ordinarie årsmöte som sker så fort som möjligt efter kommunvalet (efter att vi fått godkännande från Jordbruksverket för leader-området).

– att ge valberedningen i uppdrag att sondera för en ny styrelse för LEADER TORNEDALEN 2030, som väljs på ordinarie årsmöte.

19. Övriga frågor.

20. Mötets avslutande.

Övriga årsmöteshandlingar kan rekvireras från Tornedalen 2020:s kansli, en vecka före årsmötesdagen. Handlingarna finns tillgängliga i möteslokalen.

Medverkan på plats, anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se (meddela ev matallergi vid anmälan)

Medverkan via Teams, anmälan senast 2022-04-19 till: ylva@tornedalen2020.se Årsmöteshandlingar och inloggningsuppgifter sänds ut via e-post.

Frågor? Kontakta gärna Lars-Gunnar lars-gunnar@tornedalen2020.se, 070-205 91 33

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 april, 2022

T4 i Tornedalen söker administratör!

Samverkansorganisationen T4 i Tornedalen ekonomisk förening där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår, har som målsättning att skapa en samman­hängande ledinfrastruktur för det rörliga friluftslivet som följer Torne- och Muonio älvdalar från Kiruna respektive Karesuando i norr till Haparanda i söder.

Om tjänsten

Vi söker dig som är beredd att anta en spännande utmaning för hela Tornedalen. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 75% tjänstgöringsgrad. (Provanställning kan komma att tillämpas).

Administratören ska:

 • Samordna möten och ta fram digitala presentationer till dessa.
 • Sammanställa rapporter.
 • Ta fram underlag för markägaravtal och administrera dessa.
 • Ansvara för marknadsföring och kommunikation av föreningens aktiviteter på sociala medier och andra digitala kanaler.
 • Dokumentation, arkivering.
 • Rekvirering av medel för löpande verksamhet.
 • Löpande bokföring.
 • I nära samarbete med verksamhetsledaren och aktörer inom ideell-, privat och offentlig sektor ta fram en långsiktig strategi och förvaltningsmodell för ledinfrastrukturen i Tornedalen.

Kvalifikationer

 • God datorvana.
 • God förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
 • Kunskap inom ekonomi- och budgetarbete.
 • Kunna arbeta flexibelt och ha god kommunikationsförmåga.
 • Kunskap om det stora geografiska området är en tillgång.

Krav

 • B-körkort och tillgång till egen bil.
 • Uttrycka sig väl i svenska, både tal och skrift.

Din profil

Som person gillar du komplexa projekt och har ett stort friluftslivintresse. Du är bra på att planera och strukturera samt tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du är självgående, initiativtagande och kommunikativ.

Du har goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt. Det är meriterande ifall du har kunskaper i engelska och finska/meänkieli. Som administratör har du viss möjlighet att arbeta på distans enligt överenskommelse med verksamhetsledaren.

Mer om oss

Vi är en nybildad organisation, styrelsen består av fem personer som har erfarenhet och intresse av landsbygdsutveckling. Verksamheten finansieras inledningsvis av projektstöd från Leader och därefter kommunal finansiering fram till 2029.

Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta och utmanande arbets­uppgifter. Välkommen med din ansökan som innehåller kontaktuppgifter, personligt brev, CV, referenser samt löneanspråk till:

sven.tornberg@haparanda.se senast den 28 mars 2022.

Kontaktpersoner:

Sven Tornberg, styrelseordförande, T4 i Tornedalen ekonomisk förening

E-post: sven.tornberg@haparanda.se       Tel: 0922 26 000

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 14 februari, 2022

God Jul och Gott Nytt År!

Tornedalen 2020 vill tacka samarbetspartners, projektägare och medfinansiärerna Region Norrbotten, Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner för ett gott samarbete under det gånga året!

Kansliet har stängt under mellandagarna, öppnar igen i januari 2022!

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 22 december, 2021

T4 i Tornedalen söker verksamhetsledare!

Samverkansorganisationen T4 i Tornedalen ekonomisk förening, där kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda ingår, har som målsättning att skapa en sammanhängande ledinfrastruktur för det rörliga friluftslivet som följer Torne- och Muonio älvdalar från Kiruna respektive Karesuando i norr till Haparanda i söder.

Verksamheten ska i samverkan med ideella föreningar binda samman befintlig ledinfrastruktur som kompletteras med nyanläggningar av lämpliga delsträckor för att skapa 80 mil sammanhängande året-runt huvudled genom Tornedalen. I rollen som verksamhetsledare förväntas du driva, leda och samordna föreningarnas arbetsinsatser i området.

Om tjänsten

Vi söker dig som är beredd att anta en spännande utmaning för hela Tornedalen. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Verksamhetsledaren ska:

 • Ha god förmåga att leda och fördela arbetet inom verksamheten.
 • Vara vårt ansikte utåt tillsammans med styrelsen och vara den sammanhållande länken för hela verksamheten.
 • Föra en löpande transparent dialog med styrelsen.
 • Kunna jobba inom hela området som omfattar kommunerna Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda.
 • Upprätta verksamhetsplaner samt budgetar.
 • I samarbete med aktörer inom ideell-, privat och offentlig sektor ta fram en långsiktig strategi och förvaltningsmodell för ledinfrastrukturen i Tornedalen.

Kvalifikationer

 • God datorvana.
 • God förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
 • Erfarenhet av projektledning.
 • Kunskap inom ekonomi- och budgetarbete.
 • Kunna arbeta flexibelt och ha god kommunikationsförmåga.
 • Kunskap om det stora geografiska området är en stor tillgång.
 • Skoterförarbevis/vana av skoterkörning då en stor del av arbetet kommer beröra skoterleder.

Krav

 • B-körkort och tillgång till egen bil.
 • Uttrycka sig väl i svenska, både tal och skrift.

Din profil

Som person gillar du komplexa projekt och du har ett stort friluftslivintresse. Du är bra på att planera och strukturera och du tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du är självgående, initiativtagande, kommunikativ och förtroendeingivande. För att lyckas i rollen som verksamhetsledare krävs att du har ett driv att leda och samverka med andra.

Vi ser gärna att du har arbetat i ledande befattning som exempelvis projektledare. Det är meriterande ifall du har goda kunskaper i engelska och finska.

Du har goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt och du skriver rapporter och underlag på ett strukturerat och lättbegripligt sätt samt kan samverka och kommunicera obehindrat med berörda målgrupper.

Du som Verksamhetsledare har möjlighet att till stor del arbeta på distans. I arbets­uppgifterna ingår ansvar för kanslifunktionen.

Mer om oss

Vi är en nybildad organisation, styrelsen består av fem personer som har erfarenhet och intresse av landsbygdsutveckling. Verksamheten finansieras inledningsvis av projektstöd från Leader och därefter kommunal finansiering fram till 2029.

Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta och utmanande arbets­uppgifter. Välkommen med din ansökan som innehåller kontaktuppgifter, personligt brev, CV, referenser samt löneanspråk till: sven.tornberg@haparanda.se senast den 19:e december 2021.

Kontaktpersoner:

Sven Tornberg, styrelseordförande, T4 i Tornedalen ekonomisk förening

E-post: sven.tornberg@haparanda.se       Tel: 0922 26 000

Lars-Gunnar Lundström, verksamhetsledare, LEADER Tornedalen 2020

E-post: lars-gunnar@tornedalen2020.se    Tel: 070 205 91 33

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 1 november, 2021

MITT är ett projekt med syfte att få ett utbyte med en liknande region i Europa och se hur man arbetar med minoritetsfrågor.

Länk till projektet

Tornedalen 2020 driver fram till hösten 2019 ett internationellt samverkansprojekt med syfte att utveckla besöksnäringen i området. Följ bloggen för löpande uppdateringar om projektet.

Original Lapland blogginlägg
Ett Tornedalen för alla
Original Lapland möter Urskogen – del 3
Besöksresa #7 – Kulinariska resor & Måltidsturism

I vårt projekt ”Transnationell samverkan för världsarvet Struves meridianbåge” vill vi öka kunskaperna om världsarvet.

Länk till projektet

Vårt paraplyprojekt ”Kreativ mat i Tornedalen” beviljar delprojekt som vill utveckla produkter eller tjänster inom livsmedel.

PDF dokument ”Infoblad Kreativ mat”

 

Syftet med förstudien Arctic Cultural Heritage är att förbereda ett transnationellt samverkansprojekt som syftar till bevara och utveckla det nordiska kulturarvet samt därigenom bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Under beredningsfasen har projektgruppen till uppgift att kartlägga kulturarvsutövare som har för avsikt att bevara och utveckla sitt kulturarvsobjekt. Om projektet beviljas kommer antagna kulturarvsutövare att ingå i projektets aktiviteter, bland annat individuella stödprocesser och utvecklingsprocesser i nätverksform tillsammans med andra kulturarvsutövare i Nottbotten, finska Lapland och Nordösterbotten samt Nord-Norge.

Projektet drivs med stöd från Interreg Nord samt Region Norrbotten.

 

 

 

 

 

Information om ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
app_1
app_2
app_3
app_4

Haparanda-Stad-2kiruna-2nll-2overtornea-2pajala-2