Vi tror på en utveckling i Tornedalen som bygger på lokala initiativ.
Har du en projektidé – kontakta oss på leaderkontoret i Övertorneå.

leader
eu_4
eu_3
eu_1

Ylva Ylinenpää Sannemalm

Administratör
ylva@tornedalen2020.se

Lars-Gunnar Lundström

Verksamhetsledare
070-205 91 33
lars-gunnar@tornedalen2020.se

Om lokalt ledd utveckling med leadermetoden

I EU:s programperiod 2014-2020 satsar man bl.a. på lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Det är ingen ny metod utan den har funnits i de tre senaste programperioderna. Det innebär att ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor i ett område tillsammans kommer överens om en strategi, en plan, över vilka insatser man vill prioritera och som man tror behövs för att utveckla bygden. Det har man gjort i Tornedalen och för andra gången har vi blivit beviljade att genomföra ett program för lokalt ledd utveckling.Informationsträffar

Vi kommer gärna ut till er i föreningar, företag eller organisationer för att ge information om möjligheterna att kunna driva landsbygdsutveckling med hjälp av leadermetoden. Gilla oss gärna på Facebook, då har du lite koll på vad som händer! Se länken längst ner på sidan.

Nyheter

Leaderverksamheten i Tornedalen växer!  Över 48 miljoner kronor till landsbygdsutveckling i Tornedalen

Leader Tornedalen växer både som geografiskt område, utökad personalstyrka och projektstödsbudget. Från april 2023 kan föreningar, företag och organisationer söka finansiering till projekt som ryms inom Leader Tornedalen 2030:s strategi 2023 – 2027. Det handlar bland annat om att göra området mer attraktivt särskilt för unga samt tillvarata och utveckla områdets resurser. Lars-Gunnar Lundström, verksamhetsledare Leader Tornedalen, tycker det känns både spännande och utmanande att starta upp den nya programperioden och ser fram emot många projektansökningar som utvecklar Tornedalen.

Hela Tornedalen växer med Leader

Nu har Jordbruksverket beviljat startbesked för Leader Tornedalen 2030, ett av 40 Leaderområden i Sverige. Vårt Leaderområde omfattar Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner. Bemanningen har förstärkts och rustats för både ett större geografiskt område och en ökad budget för projektstöd. Linda Tapper har påbörjat sitt arbete som projektkoordinator med fokusområde Pajala och Kiruna eftersom hela Kiruna kommun numera ingår i Leaderområdet.

Över 48 miljoner kronor ska omsättas i olika projekt som ryms inom Leader Tornedalen 2030:s strategi under åren 2023 – 2027. Övergripande ska strategin bidra till utveckling av ett attraktivt område för företag och människor att växa i. Region Norrbotten samt Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner är offentliga medfinansiärer.

Åren 2016 – 2022 har projektstöd beviljats till över 50 olika sökanden för utveckling i de fyra tornedalska kommunerna. Behovet av landsbygdsutveckling är stort och kommer att öka med tanke på de omfattande investeringarna som pågår i norra Sverige. Leader är en av få aktörer som kan erbjuda 100% projektstöd som skapar utveckling underifrån och är till nytta för många. Föreningar, företag och organisationer kan ansöka om projektstöd. Projektansökningarna behandlas av Tornedalen 2030:s styrelse som består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor.

Strategi med ett tydligt underifrån perspektiv

En strategi har tagits fram i samverkan med flera aktörer, workshops och intervjuer har utförts för att fånga upp behoven hos människor i området. Unga (under 25 år) har besvarat enkäter kring landsbygdsutveckling och framtiden i Tornedalen berättar Ylva Ylinenpää Sannemalm, administratör Leader Tornedalen.

Det omfattande strategiarbetet har mynnat ut i sex insatsområden:

  • Samverkan
  • Ungas idéer (under 25 år)
  • Bevara och tillgängliggöra naturområden
  • Utveckla attraktiva boendemiljöer samt offentlig och kommersiell service
  • Främja kreativa mötesplatser, kulturupplevelser och entreprenörer inom kulturlivet och de kreativa näringarna
  • Förädling av områdets tillgångar

Framtidstro och samverkan

Ett av målen i strategin är att fler människor etablerar sig i området. Det är viktigt att ungas idéer tillvaratas så fler väljer att bo kvar, flytta tillbaka eller helt enkelt flytta hit säger Linda Tapper, projektkoordinator Leader Tornedalen. Hon menar att samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor är en avgörande faktor i just denna utmaning. Grundtanken med Leader är att de som bor och verkar i ett område vet bäst vad som behöver utvecklas.

Har du eller din förening en projektidé som kan utveckla din bygd? Kontakta oss! Vi tar emot projektansökningar från april 2023.

För mer information eller frågor kontakta:

Ordförande: Roland Haapalahti     roland.haapalahti@gmail.com  070-327 74 40

Verksamhetsledare: Lars-Gunnar Lundström  lars-gunnar@tornedalen2020.se 070-205 91 33

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 3 februari, 2023

MITT

I MITT-projektet (Minoriteter i Tornedalen och Tyskland) besökte den tyska minoriteten sorber minoriteterna i Tornedalen, se filmen från vår resa tillsammans här:

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 19 januari, 2023

Möte med finska Leader-kollegor

I Pajala träffades kollegor från Leader Tornedalen 2020, Leader Tornedalen 2030, Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 och Outokaira i en dialog om gemensamma projekt i nästa Leader-period 2023-2027.

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 10 december, 2022

Projektkoordinator SÖKES!

Vi söker en drivande, resultatorienterad och erfaren projektkoordinator för att komplettera vårat team inför den nya Leader-perioden 2023-2027.

LLU Tornedalen 2020 är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden i Kiruna, Pajala, Övertorneå och Haparanda kommuner. Verksamheten baseras på Leader-metoden som innebär gränsöverskridande samverkan; ett trepartnerskap mellan ideell, offentlig och privat sektor. Leader-området har tilldelats en budget på cirka 49 miljoner kronor som finansieras av EU, staten, kommuner och region Norrbotten.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är redo att anta en landsortsviktig och spännande utmaning för hela samhället med fokusområde Tornedalen. Som projektkoordinator för Tornedalen 2020 krävs en god känsla för ordning och struktur, service och flexibilitet. Arbetet kräver att du har datorvana och kan arbeta självständigt med ett eget driv eftersom du kommer att arbeta hemifrån till stor del. Resor inom verksamhetsområdet ingår i tjänsten då du kommer att besöka projektsökande och projekt, främst i Kiruna och Pajala. Stor vikt läggs på att skapa och utveckla nätverk inom Leader-området. Du är vårt ansikte utåt tillsammans med övriga anställda och styrelsen.

Du förväntas också

– ha daglig samverkan digitalt med verksamhetskontoret. 

– handlägga och bereda projektansökningar via Jordbruksverkets system.

– administrera projekt och övriga omkringliggande uppgifter som verksamheten kräver.

– informera om och marknadsföra Leader Tornedalen 2030:s utvecklingsstrategi för att få in nya projektansökningar från föreningar och företag.

– vara stöd och bollplank för projektägare/idéer.

– vara aktiv och stötta projektsökande i deras ansökningsprocess.

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att du har god förståelse och kunskap gällande landsbygdens förutsättningar samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska. Du ska vara öppen för att ta in och värdera nya idéer, vara bra på att lyssna och kommunicera. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Meriterande för tjänsten

– stort kontaktnät i Kiruna samt Pajala.

– erfarenhet av projektledning och/eller egna projekt.

– kunskaper om administration, ekonomi och budgetprocesser.

– erfarenhet av arbete med offentlig förvaltning och privat sektor, nyföretagande och olika former för småföretagande och ideell verksamhet inkl. finansiering och resursanskaffning.

– vana av självständigt arbete.

 – marknadsföring och kommunikation

– kunskaper i meänkieli, finska, engelska eller samiska

– B-körkort, tillgång till egen bil och internetuppkoppling hemma är ett krav.

Tjänsten är tidsbegränsad hel- eller deltidsanställning under två år, med möjlighet till förlängning. Provanställning kan komma att tillämpas. Verksamhetskontoret är placerat i Övertorneå. Anställning kan påbörjas nov-dec 2022, eller enligt överenskommelse.

Ansökan med CV, löneanspråk, referenser och personligt brev skickas till:

Tornedalen 2020, Matarengivägen 15, 957 31 Övertorneå eller via mail till:

lars-gunnar@tornedalen2020.se

För mer information se om vår verksamhet, se föreningens hemsida www.tornedalen2020.se

Frågor? Ta kontakt med verksamhetsledare Lars-Gunnar Lundström, tel 070 205 91 33 eller ordförande Roland Haapalahti, roland.haapalahti@gmail.com, 070-327 74 40.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 23 oktober 2022.

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 3 oktober, 2022

MITT är ett projekt med syfte att få ett utbyte med en liknande region i Europa och se hur man arbetar med minoritetsfrågor.

Länk till projektet

Tornedalen 2020 driver fram till hösten 2019 ett internationellt samverkansprojekt med syfte att utveckla besöksnäringen i området. Följ bloggen för löpande uppdateringar om projektet.

Original Lapland blogginlägg
Ett Tornedalen för alla
Original Lapland möter Urskogen – del 3
Besöksresa #7 – Kulinariska resor & Måltidsturism

I vårt projekt ”Transnationell samverkan för världsarvet Struves meridianbåge” vill vi öka kunskaperna om världsarvet.

Länk till projektet

Vårt paraplyprojekt ”Kreativ mat i Tornedalen” beviljar delprojekt som vill utveckla produkter eller tjänster inom livsmedel.

PDF dokument ”Infoblad Kreativ mat”

 

Syftet med förstudien Arctic Cultural Heritage är att förbereda ett transnationellt samverkansprojekt som syftar till bevara och utveckla det nordiska kulturarvet samt därigenom bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Under beredningsfasen har projektgruppen till uppgift att kartlägga kulturarvsutövare som har för avsikt att bevara och utveckla sitt kulturarvsobjekt. Om projektet beviljas kommer antagna kulturarvsutövare att ingå i projektets aktiviteter, bland annat individuella stödprocesser och utvecklingsprocesser i nätverksform tillsammans med andra kulturarvsutövare i Nottbotten, finska Lapland och Nordösterbotten samt Nord-Norge.

Projektet drivs med stöd från Interreg Nord samt Region Norrbotten.

 

 

 

 

 

Information om ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
app_1
app_2
app_3
app_4

Haparanda-Stad-2kiruna-2nll-2overtornea-2pajala-2