Vi tror på en utveckling i Tornedalen som bygger på lokala initiativ.
Har du en projektidé – kontakta oss på leaderkontoret i Övertorneå.

leader
eu_4
eu_3
eu_1

Ylva Ylinenpää Sannemalm

Administratör
ylva@tornedalen2020.se

Lars-Gunnar Lundström

Verksamhetsledare
070-205 91 33
lars-gunnar@tornedalen2020.se

Om lokalt ledd utveckling med leadermetoden

I EU:s programperiod 2014-2020 satsar man bl.a. på lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Det är ingen ny metod utan den har funnits i de tre senaste programperioderna. Det innebär att ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor i ett område tillsammans kommer överens om en strategi, en plan, över vilka insatser man vill prioritera och som man tror behövs för att utveckla bygden. Det har man gjort i Tornedalen och för andra gången har vi blivit beviljade att genomföra ett program för lokalt ledd utveckling.Informationsträffar

Vi kommer gärna ut till er i föreningar, företag eller organisationer för att ge information om möjligheterna att kunna driva landsbygdsutveckling med hjälp av leadermetoden. Gilla oss gärna på Facebook, då har du lite koll på vad som händer! Se länken längst ner på sidan.

Nyheter

Till er som funderar på projekt!

Nu har det inkommit en del återförda medel från avslutade projekt till Tornedalen 2020. Det gör att vi åter kan ta emot projektansökningar i Landsbygdsfonden. Du bör snarast inkomma med din ansökan för att vårt AU skall kunna bereda den, dock senast 2020-05-27. Kontakta gärna vår nya verksamhetsledare Lars-Gunnar Lundström om du vill veta mer.

Mail: lars-gunnar@tornedalen2020.se

Mobil: 070 205 91 33

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 maj, 2020

Årsstämma LLU Tornedalen 2020 torsdagen den 23 april kl 10 i Haparanda

Välkommen till Kommunhuset i Haparanda, lokal Sandskär, på LLU Tornedalen 2020:s årsstämma torsdagen den 23/4 kl 10!

Inbjudan och dagordning hittar du här:

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 31 mars, 2020

LAG-möte i Juoksengi den 11 december 2019

I december 2019 träffades LAG från LLU Tornedalen 2020 samt från Fiskeområdet Tornedalen Haparanda skärgård, för sina respektive LAG-möten men även för att diskutera gemensamma frågeställningar. Under mötet beslutades att utse en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med utvärdering av verksamheten inom LLU Tornedalen 2020 för att bygga upp en bra grund inför arbetet med nästa programperiod.

Lena Kandelin, Region Norrbotten, informerade om projektet SÖK (samverkan och överenskommelse mellan offentlig sektor och civila samhället i Norrbotten).

Anna Andersson, Övertorneå kommun, berättade kort om resultatet av leaderprojektet Skoglig försökspark och integrationsarena.

Vid telefonmötet den 13 november prioriterades projektet:

  • Digital Lanthandel, Saittarova intresseförening

Vid LAG-mötet den 11 december prioriterades:

  • Pentäsjoki Miljö- och Naturturism, ändring av beslut
Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 2 januari, 2020

Tornedalens Leader-konferens 23 oktober 2019

LLU Tornedalen 2020 och Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 bjöd in till en tematräff om leadermetoden som ett verktyg för att utveckla landsbygden. Under konferensen fick deltagarna ta del av resultatet så här långt, lyssna till projektägare, diskutera framtidsfrågor och lyssna till en intressant paneldebatt som leddes av Anna Kumpula Kostet.

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 25 oktober, 2019

Tornedalen 2020 driver fram till hösten 2019 ett internationellt samverkansprojekt med syfte att utveckla besöksnäringen i området. Följ bloggen för löpande uppdateringar om projektet.

Original Lapland blogginlägg
Ett Tornedalen för alla
Original Lapland möter Urskogen – del 3
Besöksresa #7 – Kulinariska resor & Måltidsturism

I vårt projekt ”Transnationell samverkan för världsarvet Struves meridianbåge” vill vi öka kunskaperna om världsarvet.

Länk till projektet

Vårt paraplyprojekt ”Kreativ mat i Tornedalen” beviljar delprojekt som vill utveckla produkter eller tjänster inom livsmedel.

PDF dokument ”Infoblad Kreativ mat”

 

Syftet med förstudien Arctic Cultural Heritage är att förbereda ett transnationellt samverkansprojekt som syftar till bevara och utveckla det nordiska kulturarvet samt därigenom bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Under beredningsfasen har projektgruppen till uppgift att kartlägga kulturarvsutövare som har för avsikt att bevara och utveckla sitt kulturarvsobjekt. Om projektet beviljas kommer antagna kulturarvsutövare att ingå i projektets aktiviteter, bland annat individuella stödprocesser och utvecklingsprocesser i nätverksform tillsammans med andra kulturarvsutövare i Nottbotten, finska Lapland och Nordösterbotten samt Nord-Norge.

Projektet drivs med stöd från Interreg Nord samt Region Norrbotten.

 

 

 

 

 

Information om ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
app_1
app_2
app_3
app_4

Haparanda-Stad-2kiruna-2nll-2overtornea-2pajala-2