Vi tror på en utveckling i Tornedalen som bygger på lokala initiativ.
Har du en projektidé – kontakta oss på leaderkontoret i Övertorneå.

leader
eu_4
eu_3
eu_1

Ylva Ylinenpää Sannemalm

Administratör
ylva@tornedalen2020.se

Lars-Gunnar Lundström

Verksamhetsledare
070-205 91 33
lars-gunnar@tornedalen2020.se

Om lokalt ledd utveckling med leadermetoden

I EU:s programperiod 2014-2020 satsar man bl.a. på lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Det är ingen ny metod utan den har funnits i de tre senaste programperioderna. Det innebär att ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor i ett område tillsammans kommer överens om en strategi, en plan, över vilka insatser man vill prioritera och som man tror behövs för att utveckla bygden. Det har man gjort i Tornedalen och för andra gången har vi blivit beviljade att genomföra ett program för lokalt ledd utveckling.Informationsträffar

Vi kommer gärna ut till er i föreningar, företag eller organisationer för att ge information om möjligheterna att kunna driva landsbygdsutveckling med hjälp av leadermetoden. Gilla oss gärna på Facebook, då har du lite koll på vad som händer! Se länken längst ner på sidan.

Nyheter

Tornedalen 2020 söker projektgenomförare!

Tornedalen 2020 har fått utökad projektbudget för verksamhetsåren 2021 och 2022. Vi söker dig som har en projektidé och vill utveckla landsbygden i Haparanda, Övertorneå, Pajala eller östra delen av Kiruna Kommun (Karesuando- och Vittangi församlingar).

Vi kan ge projektstöd till föreningar eller företag (dock är stödet till företag begränsat). Några ledstjärnor i hur vi bedömer ansökningar:

 • Projektet ska vara långsiktigt
 • Projektet ska vara innovativt
 • Nyttan ska tillfalla många
 • Bidra till förbättrad livskvalité
 • Projektet ska även omfatta ideellt arbete

Om du/ni har en projektidé, besvara först dessa frågor:

 • Beskriv kort projektidén
 • Vem är den tänkta projektägaren?
 • Inom vilket geografiskt område ska projektet genomföras?
 • Vilken är målgruppen för projektet?
 • Hur lång är den tänkta projekttiden?
 • Vad är den uppskattade totala budgeten?
 • Kontaktperson: Namn, email, telefon

Skicka svar i ett mejl till:

lars-gunnar@tornedalen2020.se

Vi vill ha svar senast den 12 november 2021 för att vi och ni så fort som möjligt ev. kan gå vidare med en ansökan.

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 27 augusti, 2021

Remissversion 1 av Utvecklingsstrategin!

Nu är Tornedalen 2020:s första remissversion av den nya Leader-strategin för perioden 2023-2027 färdig. Klicka på länken nedan!

http://www.tornedalen2020.se/wp-content/uploads/2021/06/Remissversion-1-Leader-Tornedalen-Strategi-3.pdf

Synpunkter lämnas senast 20210815 via mail till ylva@tornedalen2020.se

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 23 juni, 2021

Var med och påverka utvecklingen i Tornedalen!

Besvara enkäten!

https://forms.gle/uMtASL71H1nibv5u6

Tornedalen 2020 håller just nu på att ta fram en ny utvecklings-strategi för den kommande verksamhetsperioden 2023-2027. Dina synpunkter är viktiga för oss, därför hoppas vi att du har tid att svara på några frågor. Berätta vad som är bra, vad som är mindre bra och vad som kan utvecklas. DU kan vara med och påverka vad Tornedalen 2020 ska jobba för i nästa period! Att besvara enkäten tar bara några minuter. Tack på förhand för din medverkan!

Tornedalen 2020 innefattar kommunerna Pajala, Övertorneå, Haparanda och östra delarna av Kiruna. Genom Leader kan man ansöka om pengar för att genomföra sina idéer tillsammans och de senaste åren har Leaderområdet Tornedalen 2020 finansierat 39 projekt, totalt ca 34 miljoner kronor.

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 15 juni, 2021

Var med och påverka framtiden i Tornedalen!

Anmäl dig här! Länk för anmälan: https://forms.gle/XQRDAoUaSufx3XYeA

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 10 maj, 2021

Tornedalen 2020 driver fram till hösten 2019 ett internationellt samverkansprojekt med syfte att utveckla besöksnäringen i området. Följ bloggen för löpande uppdateringar om projektet.

Original Lapland blogginlägg
Ett Tornedalen för alla
Original Lapland möter Urskogen – del 3
Besöksresa #7 – Kulinariska resor & Måltidsturism

I vårt projekt ”Transnationell samverkan för världsarvet Struves meridianbåge” vill vi öka kunskaperna om världsarvet.

Länk till projektet

Vårt paraplyprojekt ”Kreativ mat i Tornedalen” beviljar delprojekt som vill utveckla produkter eller tjänster inom livsmedel.

PDF dokument ”Infoblad Kreativ mat”

 

Syftet med förstudien Arctic Cultural Heritage är att förbereda ett transnationellt samverkansprojekt som syftar till bevara och utveckla det nordiska kulturarvet samt därigenom bidra till en hållbar utveckling i regionen.

Under beredningsfasen har projektgruppen till uppgift att kartlägga kulturarvsutövare som har för avsikt att bevara och utveckla sitt kulturarvsobjekt. Om projektet beviljas kommer antagna kulturarvsutövare att ingå i projektets aktiviteter, bland annat individuella stödprocesser och utvecklingsprocesser i nätverksform tillsammans med andra kulturarvsutövare i Nottbotten, finska Lapland och Nordösterbotten samt Nord-Norge.

Projektet drivs med stöd från Interreg Nord samt Region Norrbotten.

 

 

 

 

 

Information om ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt via Jordbruksverkets e-tjänst för att söka företags- och projektstöd. Den som söker stödet behöver fylla i kontaktuppgifter, svara på frågor om projektets innehåll med mera. Var noga med att kontrollera om det behövs en fullmakt.
app_1
app_2
app_3
app_4

Haparanda-Stad-2kiruna-2nll-2overtornea-2pajala-2