Arctic Canoe Route

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 4 april, 2018

 

Projektägare: Rajamaa AB

Kontaktperson: John Malmström, joma_83@hotmail.com, 076-820 24 89

 

Projektet ska undersöka möjligheterna att skapa hållbara och ekonomiskt bärkraftiga turistprodukter inom temat kanot.

Målet med projektet är att utreda hur kanotpaket längs gränsälvarna kan utformas och ifall de kan bli ekonomiskt bärkraftiga.

Projektet ligger inom insatsområde 3: Utveckling av innovativa produkter och företag baserade på områdets kultur- och naturtillgångar.

 

Finansiering

Total omfattning:  261 780 SEK, varav:

183 246 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

78 534 SEK privat finansiering

«

»