Utveckling av motionsspåret i Lannavaara

Publicerat av: Ylva Ylinenpää Sannemalm, 7 februari, 2018

På bilden ser vi Tore Johansson som arbetar ideellt för Lannis ekonomiska förening som nu ska utveckla motionsspåret till att även gälla för hästar.

 Projektägare: Lannis ekonomiska förening

Kontaktperson: Tore Johansson, info@lannis.se, 070-518 11 58

 

Projektet avser att utveckla ett befintligt motionsspår för skidåkning, promenader och löpning till att även bli en attraktiv led för ridning.

Målet är att skapa en lättillgänglig, anpassad och belyst led för skidåkning, ridning, löpning och promenader. Leden ska marknadsföras genom ett infoblad.

Projektet ligger inom insatsområde 1: Utveckling av områdets attraktivitet, lokala engagemang och gränsöverskridande samverkan.

 

Finansiering

Total omfattning:  336 786 SEK, varav:

225 647 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)

111 139 SEK offentlig finansiering från LAG

 

Privat medfinansiering i form av ideell tid:  145 000 SEK

«

»